Beleidsmakers contacteren

OPROEP AAN EU LEIDERS: STOP CONFLICTMINERALEN

Onderwerp: Kom op voor een ambitieuze regelgeving rond ‘conflictmineralen’


Geachte mevrouw, geachte heer,

Op dit moment onderhandelen het Europese Parlement, de Europese Commissie en de 28 lidstaten van de EU over de regelgeving rond ‘conflictmineralen’. Het vooropgestelde doel is om de banden te verbreken tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten, in streken zoals Oost-Congo maar ook in Myanmar of Colombia. Op dit moment worden de lokale bevolkingen daar geconfronteerd met geweld en misbruiken door gewapende groepen en betalen zo de prijs voor de ontginning van bepaalde natuurlijke rijkdommen.

Hoewel ik dit initiatief van de Europese Unie op prijs stel, maak ik me zorgen om de positie die de Raad innam op 17 december 2015, waarbij de EU Lidstaten slechts een vrijwillig deelnamesysteem voorstellen dat geen rekening houdt met het overgrote merendeel van de mineralen die de EU binnenkomen via afgewerkte of semi-afgewerkte producten. Als burger ben ik heel bezorgd dat er achter de producten die ik koop een verhaal vol ellende schuilgaat. Daarom vraag ik om een wetgeving die ervoor zorgt dat de producten die ik dagelijks gebruik niet bijdragen tot geweld en misbruiken. Ik eis een wetgeving die de ethische dimensie van productie en handel centraal stelt.

Opdat de wetgeving echt zou bijdragen aan de doorbreking van de banden tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten, doe ik een beroep op u om:
  1. Leiding te nemen in deze zaak door verplichte gepaste zorgvuldigheidsvereisten voor de volledige leveringsketen te steunen.
  2. Steun te verlenen aan een Reglementering die in overeenstemming is met de OESO Due Diligence Richtlijnen over Conflictmineralen, door:
    • Ervoor te zorgen dat alle gepaste zorgvuldigheidsvereisten consistent zijn met de OESO standaarden
    • Bedrijven te betrekken die na de metaalimporteurs komen in het productieproces, in het bijzonder bedrijven die producten met verborgen mineralen in de EU-markt zetten
    • Taalgebruik te hanteren dat het flexibele en progressieve karakter van gepaste zorgvuldigheid reflecteert.
Als Europese burger vraag ik u om de aanneming te stimuleren van een effectieve regelgeving die werkelijk zal bijdragen aan de beëindiging van conflicten. Ik ben er zeker van dat ik hiervoor op u kan rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Uw e-mail wordt verstuurd naar de belangrijkste EU-beleidsmakers: