Beleidsmakers contacteren

OPROEP AAN EU LEIDERS: STOP CONFLICTMINERALEN

Wist je dat de ontginning van de mineralen die in jouw smartphone, tablet of laptop zitten mogelijk gewapende groepen gefinancierd heeft?

In landen zoals Colombia, de Democratische Republiek Congo en Myanmar worden lokale bevolkingen het slachtoffer van verminking, moordpartijen, verkrachting, slavernij en grootschalige gedwongen verhuizingen, gewoon omdat ze dicht bij een mijn wonen. Veel mensen in deze landen lijden onder de spiraal van geweld die de ontginning van natuurlijke rijkdommen met zich meebrengt.

De EU heeft een effectieve regelgeving nodig die bijdraagt aan het herstellen van de vrede!

De EU besloot om actie te ondernemen en stelde een voorstel op dat erop gericht is om de verantwoorde ontginning van mineralen door bedrijven te verzekeren. In mei 2015, na zware algemene druk, stemde het Europese Parlement voor een ambitieuze en verplichte regelgeving. Maar dit succes staat op de helling nu veel EU Lidstaten zich uitspreken voor een vrijwillige regeling en zo winst boven mensen verkiezen.

Verspreid het woord

Mgr Fridolin Ambongo woont in de Democratische Republiek Congo. Als voorzitter van de Episcopal Commission for Natural Resources ziet hij en klaagt hij de ellende die de gewapende groepen veroorzaken voortdurend aan.
Voeg de daad bij het woord met Mgr Ambongo!